Adaptační kurzy
Adaptační kurzy jsou cíleně zaměřeny na nově se tvořící školní a třídní kolektivy základních a středních škol. Hlavním cílem komplexních dramaturgií kurzů je formování sociálních týmů prostřednictvím intenzivních zážitků, neformálních her a zábavy. Hlavní důraz je kladem na poskytování zpětné vazby účastníkům kurzů. Usilujeme tak o vědomý rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikace, sociální komunikace a dalších klíčových kompetencí formujících se u dětí vzhledem k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Námi doporučená délka trvání programu jsou dva dny.Adaptační kurzy:

 •  jsou nejčastější formou zážitkových kursů pro střední a základní školy  v současnosti 
 •  urychlují procesy skupinové dynamiky třídních kolektivů
 • přispívají k  vytvoření silných pozitivních vazeb účastníků mezi sebou, včetně učitele
 • jsou využívány při vstupu žáčků v 1. a žáků v 5. ročníku ZŠ
 •  jsou  autorské, sestavené týmem instruktorů na míru, dle potřeb dané školy nebo třídy
 •  ulehčují náročný přechod do nového prostředí školy 
 • pomáhají mladému člověku nalezení jeho místa v novém kolektivu
 •  umožňují učitelům, prostřednictvím specifické programové náplně, poznat žáky a studenty v netradičních situacích 
 • vytváří atmosféru spolupatřičnosti a důvěry mezi žáky a kantorem 
 • vytváří pozitivní obraz a vztah žáku i rodičů k učiteli a ke škole

Do programu  adaptačních kurzů zařazujeme:

 • seznamovací a poznávací hry
 • hry na rozvoj skupinové dynamiky
 • hry na rozvoj vztahů a spolupráce
 • komunikační hry a aktivity
 • výchovná dramatika
 • strategické hry
 • adrenalinové aktivity a hry
 • relaxace
 • sportovní aktivity

Zavoláme Vám

Zanechejte nám na Vás kontakt a my se vám ozveme. Nejlepší bude se dohodnout, co říkáte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz