Personálne služby


Riadenie ľudských zdrojovPersonálne služby dodávame firmám prostredníctvom externých personálnych konzultantov. Poskytujeme služby v oblasti výberu zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, riešime personálne audity, optimalizácia organizačnej štruktúry a počtu zamestnancov, outplacement, alebo tiež realizujeme zážitkové tímovej programy. Podieľame sa na efektívnom riadení zmien, ktoré zaistia optimalizáciu organizačnej štruktúry firmy, zvýši vašu schopnosť konkurovať na trhu, ušetrí vaše náklady, alebo umožní naopak stabilizovať v organizačnej štruktúre kompetentný a lojálnej nových zamestnancov.

Zavoláme Vám

Zanechajte nám na Vás kontakt a my sa vám ozveme. Najlepšie bude sa dohodnúť, čo hovoríte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz