Poradenské služby


Konzultácie a poradenstvoPoradenské služby dodávajú našu internú odborní konzultanti, prípadne je riešime outsourcingom. Služby realizujeme vo všetkých oblastiach, v ktorých vykonávame školenia.

 • vytváranie personálnej stratégie ako neoddeliteľnej súčasti podnikovej stratégie
 • budovania firemnej kultúry - predpokladu fungujúcej komunikácie a prosperity firmy
 • posilnenie komunikácie, identifikácia a vzťahov vo vnútri firmy
 • personálne a vzdelávacie controlling ako prostriedok na dosiahnutie transparence personálneho riadenia
 • budovanie systémov riadenia ľudských zdrojov a personálnej stratégie
 • efektívne riadenie výkonnosti - Balanced Scorecard
 • manažérske audity
 • psychodiagnostika a personálne audity
 • motivačné programy firiem
 • budovanie Assessment centier vo firemnej praxi
 • zmeny firemnej kultúry a posilňovanie spolupatričnosti u zamestnancov
 • organizačný rozvoj
 • analýzy vzdelávacích potrieb
 • analýzy sociálneho klima - sociálno-motivačný audit
 • analýzy pracovných miest a kompetencií
 • budovanie systémov riadenia kvality
 • štúdie produktivity práce

Zavoláme Vám

Zanechajte nám na Vás kontakt a my sa vám ozveme. Najlepšie bude sa dohodnúť, čo hovoríte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz