Tréning zručností


Rozvoj kompetenciíZručnosti a kompetencie zamestnancov sú nevyhnutné pre dlhodobé udržanie pracovnej výkonnosti. Špecializujeme sa na školenia a tréning, ktorý rozvíja kompetencie a zvyšuje flexibilitu vašich ľudí. Pripravíme vám riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám, rešpektuje vaše štandardy, vízie a stratégiu. Tréning zručností realizujeme samostatne, alebo ako súčasť komplexných programov či projektov.

Strategický manažment
strategické plánovanie a riadenie zmien, stratégie krízového riadenia, firemná kultúra, vízia firmy, public relations, imidž organizácie

Manažérske zručnosti
manažérske techniky, motivácia, hodnotenie a riešenie konfliktov, rokovania s klientom, komunikačné zručnosti, asertivita, vyjednávanie, vedenie porád, prezentácie, sebapoznanie, zvládanie psychickej záťaže na pracovisku

Obchodné zručnosti
obchodné zručnosti, predajné zručnosti, key account management, telemarketing, telesales

Komunikácie, prezentácie
komunikačné zručnosti, asertivita, prezentačné zručnosti, sebapoznanie

Zavoláme Vám

Zanechajte nám na Vás kontakt a my sa vám ozveme. Najlepšie bude sa dohodnúť, čo hovoríte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz