Živnostenká Akadémia


projekt vzdelávania pre SZČO"Živnostenská Akadémia" je ojedinelý a výnimočný projekt vzdelávania pre SZČO. Jedná sa o cyklus vzdelávania a získania praktických informácií potrebných pre vedenie a rozvoj malé firmy. Jadrom projektu je šesť dvojdňových stretnutí nad hlavnými podnikateľskými témami a všetko je doplnené možnosťou individuálnych konzultácií a koučingu. Programom vás vždy sprevádzajú skúsení lektori, ktorí asistovali mnohých jednotlivcom i firmám v rôznych etapách existencie a sami majú skúsenosti s podnikaním. Veľký dôraz je kladený na to, aby informácie, ktoré dostanete, boli zrozumiteľné a obsahovali konkrétne kroky, ktoré môžete podľa svojho uváženia použiť alebo ďalej modifikovať.

Zavoláme Vám

Zanechajte nám na Vás kontakt a my sa vám ozveme. Najlepšie bude sa dohodnúť, čo hovoríte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz