Vzdělávání pedagogů
Vzdělávání pedagogů realizujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi a nabízíme programy v oblastech enviromentální výchovy (EVVO), výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Formou zážitkové pedagogiky prezentujeme nové trendy a přístupy ve výchovném procesu (např. personální teorii učení, principy Montesori, atd.). Vzdělávací programy jsou zároveň chápány jako teambuildingové akce pozitivně ovlivňující interpersonální vazby pedagogických pracovníků školy.Nabízíme rovněž akreditované vzdělávání MŠMT pro Instruktory pobytu v přírodě se zaměřením na dobrodružné a zážitkové programy. Obsahem 150 hodinového vzdělávání jsou základy anatomie a fyziologie, otázky psychologie a pedagogiky, metody, organizace a dramaturgie dobrodružných činností. Součástí obsahu je též oborová praxe.

 

Zavoláme Vám

Zanechejte nám na Vás kontakt a my se vám ozveme. Nejlepší bude se dohodnout, co říkáte?

Kontakt

Gm5, s.r.o.
Perná 133, Perná 69186
IČ: 26953048
C 47612, KS v Brně

+420 603 779 309
info@gm5.cz